Informasjon

Sidene blir nå re-konstruert

Det er mulig at noen linker ikke er i fungsjon
Kommer Dere til en død link, prøv her

Sound of my 1988 GMC C 2500 Pick-up, one summer morning

Sound of hot engine

Chevy 6.2 / 6.5 diesel  pump timing Flyttet Some fun Links

EGR  Flyttet

Cracked Cylinder Head´s Flyttet

Lock-Up  Flyttet

Fuel Injection Pump Test Flyttet

V. I. N.

Fuel Injection Pump Adjustment Flyttet

MT 27  Flyttet

Fuel Injection Pump Swap Flyttet

Transmission Cooler Flyttet

Fuel Injectors Info  Flyttet

Roller Lifter Flyttet

Broken Crankshaft Flyttet

Engine Specifications Info

New life to an old 6,2 L engine?

Cold Start Advanced Flyttet

Power to an old beast